เฉิงตูหมีแพนด้า นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน

เฉิงตูหมีแพนด้า นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน

เฉิงตูหมีแพนด้า นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน
รหัส GQ1CTU-MU003

เดินทาง  สิงหาคม – ธันวาคม 2562
โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU))
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 1 ในพุทธคิรี | ล่องเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน | ทำบุญ ไหว้พระวัดเป้ากว๋อ | ชมสัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวนหมีแพนด้า

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์