ไต้หวัน

AZ-ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4D3N (TG)
19,999 ฿

AZ-ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 
ZTPE20 ระยะเวลา 4วัน3คืน
โดยสายการบินไทย Thai Airways (TG)
วันเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.63
16-19 ม.ค.63
6-9 ก.พ.63
13-16 ก.พ.63
20-23 ก.พ.63
5-8 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

AZ-ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5D4N (TG)
22,999 ฿

AZ-ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 
ZTPE22  ระยะเวลา 5วัน4คืน
เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.63
10-14 ม.ค.63
17-21 ม.ค.63
14-18 ก.พ.63
21-25 ก.พ.63
6-10 มี.ค.63
2-6 เม.ย.63
9-13 เม.ย.63
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

AZ-ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลทส์โก ตัวพ่อสุดฮิต EP.2]4D3N(VZ)
14,878 ฿

AZ-ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลทส์โก ตัวพ่อสุดฮิต EP.2]
ZTPE11     
ระยะเวลา 4วัน3คืน
เดินทาง  ม.ค.-ก.พ.63
11-14 ม.ค.63
9-12 ก.พ.63
โดยสายการบิน Thai Vietjet Air(VZ)
ราคาเริ่มต้น  8,900บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 14,878บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

AZ-ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป [เลทส์โก สงกรานต์ตัวพ่อ]5D4N(CI)
29,999 ฿

AZ-ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป [เลทส์โก สงกรานต์ตัวพ่อ]
ZTPE38
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน China Airlines (CI)
เดินทาง เมษายน 2563
10-14 เม.ย.63
12-16 เม.ย.63
ราคาเพียง 29,999.- รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเพียง 13,999.- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

AG-ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั๋นสุ่ย 5D3N(XW)
13,888 ฿

AG-ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั๋นสุ่ย 
ระยะเวลา 5วัน3คืน
โดยสายการบิน NokScoot (xw)
วันเดินทาง ก.พ.-มี.ค.63
1-5 ก.พ.63
3-7 ก.พ.63
7-11 ก.พ.63
11-15 ก.พ.63
13-17 ก.พ.63
ดูวันเดินทางเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ได้นะคะ
ราคาเริ่ม  13,888 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

AB-มหัศจรรย์ Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6D4N(SL)
16,900 ฿

AB-มหัศจรรย์ Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน4คืน
เดินทางเดือน ม.ค.-มิ.ย.63
22-27 ม.ค.63
29ม.ค.-3ก.พ.63
4-9 ก.พ.63
5-10 ก.พ.63
11-16 ก.พ.63
ดูวันเดินทางเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์นะคะ
โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้นเพียง 16,900 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

AZ-XWไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]6D4N
17,878 ฿

ZTPE01-XWไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]6D4N
โดยสายการบิน Nokscoot (XW)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.63
15-20 ม.ค.63
29ม.ค.-3ก.พ.63
5-10 ก.พ.63
12-17 ก.พ.63
26ก.พ.-2มี.ค.63
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน 17,878.-
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 8,900.-

AB-มหัศจรรย์ Taiwan บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูงTHSR 5D4N(CI)
18,999 ฿

AB-มหัศจรรย์ Taiwan บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูงTHSR
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน China Airways
เดินทาง มี.ค.-พ.ค.63
18-22 มี.ค.63
2-6 เม.ย.63
1-5 พ.ค.63
2-6 พ.ค.63
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน 18,999 บาท