โปแลนด์

EVC-Plaond 7D4N (EK)
39,900 ฿

🌈โปแลนด์ 7 วัน 4 คืน 
📌เดินทาง📌มี.ค.-มิ.ย.63
11-17 มี.ค.63
30เม.ย.-6พ.ค.63
1-7 มิ.ย.63
✈️โดยสายการบินEmirates(EK)✈️
💰ราคาเริ่มต้น 39,900.- *รวมตั๋วเครื่องบิน

คลิ๊กEV-SuperB Poland 7D4N Feb-Mar2020(QR)
38,300 ฿

EV-SuperB โปแลนด์ 7วัน4คืน
โดยสายการบิน Qatar Airways(QR)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.63
7-13 ก.พ.63
21-27 มี.ค.63
28มี.ค.-3เม.ย.63
ราคาเริ่มต้น 38,900.- รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 19,300.- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

คลิ๊กEV-SuperB Poland 7D4N Apr-Jun2020(QR)
39,900 ฿

EV-SuperB โปแลนด์ 7วัน4คืน
โดยสายการบิน Qatar Airways(QR)
เดินทาง เม.ย.-มิ.ย.63
10-16 เม.ย.63
11-17 เม.ย.63
4-10 พ.ค.63
3-9 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น 39,900.- รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 21,900.- ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
(ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป)