เวียดนาม

AZ-เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ]3D2N(VZ)
8,999 ฿

Z-เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ]3D2N(VZ)
รหัส ZSGN09
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทาง เดือน ก.พ.-มี.ค.63
โดยสายการบิน Thai Vietjet Air (VZ)
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้น 8,999.-
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน(จอยแลนด์) เริ่มต้น 

AZ-เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ [เลสโก สาวเหนือเจ้า EP.2]4D3N(TG)
15,999 ฿

AZ-เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ [เลสโก สาวเหนือเจ้า EP.2]
รหัส ZHAN06
วันเดินทาง เดือน ก.พ.-มี.ค.63
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย TG
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้น 15,999.-
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน(จอยแลนด์) เริ่มต้น 11,999.-

AZ-เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ [เลสโก สาวฮอยบานาฮิลล์]3D2N(VZ)
10,999 ฿

AZ-เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ [เลสโก สาวฮอตบานาฮิลล์] 
รหัส ZDAD24
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทาง  เม.ย.-ต.ค.63
โดยสายการบิน Viet Jet Air (VZ)
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

AG-สุดเลิฟ…เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4D3N(DD)
9,999 ฿

AG-สุดเลิฟ…เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน
DDCode : GQ1SGN-DD003DD
โดยสายการบิน :Nok Air
วันเดินทาง เดือน ก.พ.-มี.ค.63
ราคาเริ่มต้นรวมตั๋วเครื่องบิน   เริ่มต้น 9,999.-

เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
13,999 ฿

AG-รักนะ…ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
(พักหรูอยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง)
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
GQ1DAD-PG008
เดินทาง 
6-9 มี.ค.63
13-16 มี.ค.63
20-23 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

AG-รักสุด ดาลัด ญาจาง-วินเพิร์ล 4 วัน 3 คืน(PG)
13,888 ฿

AG-รักสุด ดาลัด ญาจาง-วินเพิร์ล 4 วัน 3 คืน(PG)
โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ (PG)
เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน