เซี่ยงไฮ้

Shanghai Hot Promotion 4 วัน 2 คืน
3,900 ฿

เดินทาง มิถุนายน – ธันวาคม 2562
โดยสายการบินThai Airways (TG)
ราคาเริ่ม 3,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน
5,900 ฿

เดินทาง มิถุนายน – ธันวาคม 2562
โดยสายการบินThai Airways (TG)
ราคาเริ่ม 5,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน
6,900 ฿

เดินทาง มิถุนายน – ธันวาคม 2562
โดยสายการบินThai Airways (TG)
ราคาเริ่ม 6,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA 5 วัน 3 คืน
8,999 ฿

เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเริ่ม 8,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY 5 วัน 3 คืน
8,900 ฿

เดินทาง มิถุนายน – กันยายน 2562
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
ราคาเริ่ม 8,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่ม 21,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน