เฉิงตู

CHENGDU SUPER PRO LESHAN 4 วัน 3 คืน
11,900 ฿

เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์ 4 วัน 3 คืน
9,900 ฿

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562
โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)
ราคา 9,900บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคา 15,900บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

เฉิงตูหมีแพนด้า นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 4 วัน 3 คืน
11,900 ฿

เดินทาง  สิงหาคม – ธันวาคม 2562
โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU))
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน