เกาหลี

AUTUMN IN KOREA SEP-NOV 19
6,900 ฿

AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
เดินทาง
19-23 ก.ย. / 10-14 ต.ค. / 18-22 ต.ค. (จองแล้ว 6 ท่าน)
1-5 พ.ย.(จองมาแล้ว10ท่าน) / 6-10 พ.ย. / 14-18 พ.ย. / 20-24 พ.ย. 62
ราคา 6,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

KOREA BUSAN 4 วัน 2 คืน
7,500 ฿

เดินทาง มิถุนายน – สิงหาคม 2562
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา 7,500 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

KOREA BEAUTY ART 5 วัน 3 คืน
7,900 ฿

เดินทาง มิถุนายน – กันยายน 2562
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา 7,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่ม 19,999บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

เกาหลี ชุนชอน โซล 5 วัน 3 คืน
7,900 ฿

เดินทาง มิถุนายน – กันยายน 2562
โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE)
ราคา 7,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น  21,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน