ฮ่องกง-มาเก๊า

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
8,999 ฿

เดินทาง สิงหาคม – ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน Egypt Air  
ราคาเริ่มต้น  5,999 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น  8,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮ่องกง ไหว้พระ ขอพร 3 วัน 2 คืน
13,999 ฿

เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
โดยสายการบิน Thai Smile (WE)
ราคาเริ่ม 13,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน 2 คืน
20,999 ฿

เดินทาง  ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น 20,999บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
19,999 ฿

เดินทาง ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น 19,999บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน
7,999 ฿

เดินทาง มิถุยายน 2562 – มกราคม 2563
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่ม 7,999 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
17,999 ฿

เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน Hongkong Airlines
ราคาเริ่ม 17,999 บาท  *รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน
15,999 ฿

เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX)
ราคา 15,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน
14,999 ฿

เดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX)
ราคา 14,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล 3 วัน 2 คืน
14,999 ฿

เดินทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX)
ราคา 14,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5 วัน 3 คืน
13,999 ฿

เดินทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX)
ราคาเริ่ม 13,999 บาท  *รวมตั๋วเครื่องบิน

ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน
16,999 ฿

เดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2562 
โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX)
ราคา 16,999บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน