อินเดีย-เนปาล

AZ-อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]5D3N(TG)
19,999 ฿

AZ-อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ]
ZDEL05   ระยะเวลา 5วัน 3คืน
เดินทาง ม.ค.-พ.ค.63
6-11 ก.พ.63
13-18 ก.พ.63
14-19 ก.พ.63
20-25 ก.พ.63
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

AZ-อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ทิวลิปพราวเสน่ห์]6D4N(TG)
29,999 ฿

AZ-อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลทส์โก ทิวลิปพราวเสน่ห์]
ZDEL08  ระยะเวลา 6วัน4คืน
เดินทาง เม.ย.63
9-14 เม.ย.63
11-16 เม.ย.63
12-17 เม.ย.63
13-18 เม.ย.63
17-22 เม.ย.63
24-29 เม.ย.63
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น 29,999.- ***รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 21,999.- ***ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

BT-GAY01FD พุทธคยา-พาราณสี 4วัน3คืน
18,900 ฿

BT-GAY01FD พุทธคยา-พาราณสี 4วัน3คืน
นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
เดินทาง เดือน มกราคม 2563
17-20 ม.ค.63
31ม.ค.-3ก.พ.63
ราคาทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้น 18,900 บาท

BT-GAY02FD-มหัศจรรย์อินเดีย-เนปาล สักการะ 4 สังเวชนียสถาน7D6N(FD)
25,900 ฿

AB-GAY02FD-มหัศจรรย์อินเดีย-เนปาล สักการะ 4 สังเวชนียสถาน7วัน6คืน
สักการะ 4 สังเวชนียสถาน
*ลุมพินีวัน*พุทธคยา*สารนาถ*กุสินารา
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
เดินทาง 27มกราคม-2กุมภาพันธ์ 2563
ราคาทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน 25,900.-

AG-นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน BY (FD)
20,999 ฿

AG-นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน BY (FD)
GQ3GAY-FD001
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
เดินทาง: ม.ค. – มี.ค.63
26-31 ม.ค.63
6-11 ก.พ.63
22-27 ก.พ.63
1-6 มี.ค.63
6-11 มี.ค.63
12-17 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

AG-อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8D7N (FD)
28,999 ฿

AG-อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน 7 คืน
โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
GQ3GAY-FD002
เดินทาง: ก.พ. – มี.ค.2563
8-15 ก.พ.63
22-29 ก.พ.63
1-8 มี.ค.63
7-14 มี.ค.63
14-21 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน