สวิตเซอร์แลนด์

EA-The Best of Zermatt 9D6N (TG)’2020
63,900 ฿

🔵EA-สวิตเซอร์แลนด์-เซอร์แมท 9วัน6คืน
📌เดินทางเดือน ก.พ.-มิ.ย.63
12-20 ก.พ.63
6-14 เม.ย.63
12-20 พ.ค.63
17-26 มิ.ย.63
✈️โดยสายการบินไทย Thai Airways (TG)
💰 ราคารวมตั๋วเครื่องบินเริ่มต้นเพียง 63,900.-
💰 ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินเริ่มต้นเพียง 41,645.-
***❌ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป❌***

Switzerland-Jungfraujoch 7D 4N ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
22,500 ฿

🍒สวิตเซอร์แลนด์-ยอดเขาจุงเฟรา 7วัน 4คืน🍒
เส้นทางโรแมนติก พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
✈️วันเดินทาง : เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2562

Switzerland-Riki 7D4N ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
22,500 ฿

🔥สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดเขาริกิ 7 วัน 4 คืน🔥
เส้นทางโรแมนติก ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน”
📌 เดินทาง : เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562

EZ-สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์ มองเทรอซ์ เซอร์แมท ลูเซิร์น7D4N(TG)
45,999 ฿

EZ-สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์ มองเทรอซ์ เซอร์แมท ลูเซิร์น [เลสโก รักสุดใจทิตลิส]
🔶 รหัส ZZRH11
🔶 ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
📌วันเดินทาง มี.ค.-พ.ค.63
6-12 มี.ค.63
8-14 พ.ค.63
29พ.ค.-4มิ.ย.63
12-18 มิ.ย.63
✈️โดยสายการบินไทย (TG)
💰ราคารวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้น 45,999 บาท
💰ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้น 31,999 บาท

EI-TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน
45,888 ฿

🎯EI-TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน
(โปรแกรมทัวร์พร้อมตั๋วเครื่องบิน”ราคาโปรโมชั่น”)
✈️โดยสายการบิน Thai Airways (TG) สะสมไมล์ 50%
📌วันเดินทาง : มี.ค.-มิ.ย.63
3-9 มี.ค.63
17-23 มี.ค.63
5-11 พ.ค.63
19-25 พ.ค.63
2-8 มิ.ย.63
16-22 มิ.ย.63
💰ราคารวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้น 45,888.-
(❌ไม่รวมค่าวีซ่า+บริการ 4,000 บาท❌)

EG-THE BEST OF ZERMATT 9D6N (TG)
63,900 ฿

🔴EG-THE BEST OF ZERMATT เซอร์แมท
ระยะเวลา 9วัน6คืน
📌วันเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.63
12-20 ก.พ.63
6-14 เม.ย.63
12-20 พ.ค.63
17-26 มิ.ย.63
✈️โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
💰ราคาเริ่มต้น รวมตั๋วเริ่มต้น 63,900 .-
💰ราคาเริ่มต้น จอยแลนด์(ไม่รวมตั๋ว) 45,900 .-

EG-THE MATTERHORN REFLECTION สวิตเซอร์แลนด์ 7D4N (TG)
57,900 ฿

 🎀EG-THE MATTERHORN REFLECTION สวิตเซอร์แลน
ระยะเวลา 7วัน4คืน
✈️โดยสายการบินไทย TG
😊เดินทาง : มี.ค.-พ.ค.63
6-12 มี.ค.63
24-30 มี.ค.63
23-29 พ.ค.63
💰ราคาเริ่มต้นเพียง  57,900.-✔️ รวมตั๋วเครื่องบิน
💰ราคาเริ่มต้นเพียง 35,500.- ❌ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
❌ราคาไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป❌

🌈EG-GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์แลนด์10D7N(TG)
75,900 ฿

EG-GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา 10วัน7คืน
✈️โดยสายการบินไทย(TG)
📌วันเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.63
3-12 มี.ค.63
8-17 เม.ย.63
12-21 เม.ย.63
22-31 พ.ค.63
ดูวันเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ค่ะ
💰ราคาเริ่มต้น ทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน 75,900.-
💰ราคาเริ่มต้น ทัวร์จอยแลนด์(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 50,950.-
❌ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป❌