มาเลเซีย

AS-The Flash Malaysia 3วัน 2คืน(MH)
7,999 ฿

AS-The Flash Malaysia 3วัน 2คืน(MH)
ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์สำคัญของมาเลเซีย
กัวลาฯ – ปุตราจาย่า – เก็นติ้ง – คาเมร่อนไฮแลนด์

เดินทาง กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562
โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท  *รวมตั๋วเครื่องบิน

มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน
13,888 ฿

เดินทาง กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน AIRASIA (FD)
ราคาเริ่ม 13,888 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2คืน
8,998 ฿

เดินทาง  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH)
ราคาเริ่มต้น 8,998 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน