ปักกิ่ง

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 5 วัน 3 คืน
9,999 ฿

เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562
โดยสายการบินไ Air Asia (XJ)
ราคาเริ่ม 9,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
8,999 ฿

เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
ราคาเริ่ม 8,999 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่ม 15,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน
11,999 ฿

เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
ราคาเริ่ม 11,999 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่ม 19,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

จีน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
9,999 ฿

เดินทาง ธันวาคม 2562
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
ราคาเริ่ม 9,999 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่ม 18,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน
7,900 ฿

เดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเริ่ม 7,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่ม 14,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน