ซีอาน

ซีอาน เจาะตำนานสุสานทหารม้า 4 วัน 3 คืน
10,900 ฿

เดินทาง กรกฎาคม และ ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน
17,900 ฿

เดินทาง กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน  Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน
15,900 ฿

เดินทาง  กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
โดยสายการบิน  Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน