จางเจียเจี้ย

จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน
7,999 ฿

เดินทาง กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562
โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)
ราคาเริ่ม 7,999บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่ม 11,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน
9,999 ฿

เดินทาง กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562
โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)
ราคาเริ่ม 9,999 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่ม 15,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน
7,900 ฿

เดินทาง 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)
ราคา 7,900บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่ม 13,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน

จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง เขาอวตาร 6 วัน 5 คืน
11,999 ฿

เดินทาง 19-24 มิถุนายน 2562
เดินทาง 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)
ราคา 11,999บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่ม 17,999 บาท *รวมตั๋วเครื่องบิน