คุนหมิง

คุนหมิง ตงชวน เจี้ยวจื่อซาน 4วัน 3คืน
7,900 ฿

เดินทาง มิถุนายน – สิงหาคม 2562
โดยสายการบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 7,900บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน
14,999 ฿

เดินทาง มิถุนายน 2562 – มกราคม 2563
โดยสายการบินไทย TG
เริ่มต้นเพียง 14,999.- *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เริ่มต้นเพียง 19,999.- *รวมตั๋วเครื่องบิน

จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน 4 วัน3 คืน
9,999 ฿

เดินทาง มิถุนายน  – กรกฎาคม 2562
โดยสายการบิน Lucky Air
ราคาเริ่มต้น 9,999.- *รวมตั๋วเครื่องบิน

จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4 วัน3 คืน
8,999 ฿

เดินทาง กรกฎาคม – กันยายน 2562
โดยสายการบิน Lucky Air
ราคาเริ่มต้น 8,999.- *รวมตั๋วเครื่องบิน