กรีซ

AG-GREECE SANTORINI’S SUNSET 8D5N(EK)
69,900 ฿

ประเทศกรีซ – เอเธนส์  8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง เม.ย.-ก.ค.63
9-16 เม.ย.63
25เม.ย.-2พ.ค.63
18-25 พ.ค.63
8-15 มิ.ย.63
25ก.ค.-1ส.ค.63
โดยสายการบินเอมิเรตส์ Emirate Airlines(EK)
ราคาเริ่มต้น 69,900.- *รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาเริ่มต้น 46,900.- *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
***ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป ***

EV-Greece 9 D6N (EK)
72,999 ฿

♥EV-Greece กรีซดินแดนเทพนิยาย 9วัน6คืน♥
✈โดยสายการบิน Emirates (EK)
📅วันเดินทาง
24พ.ย.-2ธ.ค.62
2-10 ธ.ค.62