วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี คุณมินทร์ฐิตา ดิษฐกมลพัฒน์กสิกรไทย

สาขาย่อย การบินไทย
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 612-2-00759-4

 

ไทยพาณิชย์

สาขา เซนทรัลลาดพร้าว
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 206-2-26742-0

 

กรุงไทย

สาขาย่อย การบินไทย
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 079-0-03888-9

 

กรุงศรีอยุธยา

สาขา รามอินทรา กม.2
บัญชี กระแสรายวัน
เลขที่ 324-0-01786-9

 

Download แบบฟอร์มการชำระเงิน

Download แบบฟอร์มการชำระเงิน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และ กรุณา แฟกซ์ แบบฟอร์มกลับมาทางบริษัท ที่เบอร์ 02-973-3611

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ,หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และทัวร์ประเทศที่ท่านจองมายัง “ฝ่ายการเงิน” ที่ โทรสารหมายเลข 02-973-3611